Az acélgyári dolgozók a jó MHK próbával is segítik a koreai nép harcát.

De miért nem látni a próbákon a DISZ fiatalokat? A hős koreai nép már több mint két éve harcol a kegyetlen imperialista betolakodók ellen. Harcolnak a függetlenségük, s a szabadságuk megvédéséért. De nemcsak saját függetlenségükért, hanem a világ minden békeszerető dolgozójának függetlenségéért. A Salgótarjáni Acélárugyár dolgozói a termelés vonalán elért jó eredményeik fokozása mellett szeretnének sporteredményeikkel is hozzájárulni a koreai nép harcának sikeréhez. Ez az elmúlt héten már meg is mutatkozott a Salgótarjáni Acélárugyárban, mert a koreai hónap folyamán, több mint 200 dolgozó vett részt a MHK próbákon. Az elmúlt héten ünnepélyes MHK próbát tartottak az üzem dolgozói. A gyári zenekar egész délután indulók mellett serkentette a jobb eredmények elérésére a próbázókat. Az ünnepélyes próbán részt vett a nagyüzemi pártbizottság teljes létszámban, a szakszervezet, a vállalat vezetősége. De igen szép számmal voltak jelen a gazdasági üzem, a szegcsomagoló és a központi iroda dolgozói is, bár itt lemaradás tapasztalható, mert a központosított irodának közel 20 osztálya van és ebből mindössze 6 osztály vett részt. Meg kell állapítanunk, hogy elsősorban az egyes osztályok vezetői nem kezelik szívügyükként a MHK mozgalmat, nem tudják felbecsülni ennek fontosságát. Meg kell dicsérnünk a beruházási osztályt, a forgalmi könyvelőség, a számlázási osztály, a terv- és statisztikai osztály, a munkaügyi osztály dolgozóit, kik igen nagy számban és nagy lelkesedéssel vettek részt ezen a próbán.

Meg kell emlékeznünk Décsei Ferenc elvtársról, a GSZ üzem dolgozójáról, aki a munkaversenyben is igen jól megállja a helyét és a MHK mozgalom egyik leglelkesebb tagja. 50 éves kora dacára aktívan vett részt a próbákon, a feleségével együtt versenyezve próbázott jó eredménnyel. Tátrai Pál elvtárs a munkaügyi osztály dolgozója is igen szép eredményt ért el, 40 éves kora dacára a 100 m-en ért el igen jó eredményt. Az élmunkások közül Csongrádi Gyula ért el kiváló eredményt gránátdobásban. Eredménye 57 méter volt. Mátra István elvtárs, a nagyüzemi párttitkár is kitűnő idővel, 3.20-al futotta az 1000 métert. Kovács József elvtárs nagyüzemi agitációs és propagandafelelős súlylökésben 8.25 métert dobott. Szőke Ferenc a hideghengermű dolgozója, akinek a termelésben 135-140 százalékos eredményei vannak, ezen a versenyen távolugrásban volt a legjobb, 4.25 métert ugrott. Bagyinszki György elvtársról is meg kell emlékeznünk, aki a 100 m-en ért el igen jó eredményt. Megállapíthatjuk, hogy az acélgyáriak bátor kezdeményezése, a zenés, ünnepélyes MHK verseny igen jól sikerült. A versenyen részt vett dolgozók igen jó hangulatban a késői órákig együtt maradtak a verseny helyszínén és még másnap is sokat beszéltek a verseny eredményeiről. Ezen a versenyen részt vett és próbázott 140 dolgozó igen nagy lendületet adott az üzem MHK tervének eredményes teljesítéséhez. Sajnálatos tényként kell megállapítanunk, hogy a DISZ tagjait nem láttuk az eddigi MHK próbákon. Pedig az üzem DISZ fiataljainak példásan kellene elől járniuk a MHK vonalán. Az acélgyár DISZ vezetőségének aktívabban kell bekapcsolódnia az üzemi MHK-ba. Nagyobb segítséget kell adnia a MHK és sportfelelősnek. A fiatalokat aktívabban kell bekapcsolni a MHK szervezésbe, a dolgozókat mozgósítani kell az edzésekre és a próbákra, mert csak így lesz egészséges MHK sport az üzemekben. Ezt joggal várjuk el az üzem DISZ vezetőségétől és valamennyi tagjától.