A MTSB határozata a Vasas munkájáról.

A bizottság megállapította, hogy a Vasas Sport Kör munkájában súlyos mulasztások tapasztalhatók, ez megmutatkozik a MHK sportmozgalomban is, továbbá megállapította, hogy az egyes szakosztályok vezetői magatartásukkal gátolják a fejlesztési terv végrehajtását. A hibák kijavítására a Bizottság az alábbi határozatokat hozta: 1. A sportkör elnöke az üzemen belül a tömegszervezetek bevonásával és a Párt segítségével fejtsen ki felvilágosító és agitációs munkát a MHK testnevelési rendszer szervezésére, s az előírt létszámot július 20-ig 20 %-kal teljesítse túl. Ezzel egyidejűleg szervezze meg a dolgozók rendszeres edzési és próbázási lehetőségét, és augusztus 20.-ra, Alkotmányunk ünnepére 400 dolgozó tegye le a MHK próbát. 2. A létszámfejlesztési terv, valamint az osztályozott sportolók biztosítása érdekében augusztus 12.-ig hívja össze a szakosztályok vezetőit, és azokkal ismertesse részleteiben a rájuk vonatkozó terveket, hogy világosan tudják a feladataikat, és azokat ennek értelmében valósítsák meg. 3. A sportmunka egészséges fejlődése érdekében feltétlenül szükséges a szakosztályvezetők felülvizsgálása és a nem megfelelő személyek új és megfelelő káderekkel való felváltása. 4. A fejlesztési terv biztosítása érdekében a még nem működő szakosztályokat alakítsa meg, így például a torna, a röplabda szakosztályokat és munkájában arra vegye az irányt, hogy a gyengén működő szakosztályok is mielőbb megerősödjenek. Kaszás András, MTSB elnök.