A sportköri vezetőségek választásáról.

Pár hete folynak már a sportköri választások. Kik lesznek a sportkörök vezetői, erről döntenek a sportkörökben. A választások megmutatták, hol dolgoznak jól és hol rosszul a sportvonalon. Megmutatták azért, mert ahol jól dolgoztak, ott könnyen megtalálták azokat a legmegfelelőbb szakembereket, akik minden tekintetben alkalmasak lesznek a sportkör vezetésére. A Vasas sportkörök is igen rosszul fogták meg a szervezés kérdését. A Salgótarjáni Acélárugyárban, ahol Nógrád megye legnagyobb sportköre működik, a Salgótarjáni Vasas, a rossz felvilágosító munka következtében kétszer ült össze, hogy a választást megejtse, de egyik gyűlés sem volt méltó a Sportkör nevéhez. A Salgótarjáni Vasas vezetősége: Krehnyák Gyula, Sólya János, Bérczi György, Viszocki Rezső, Kátai Olga ifjúmunkás, Ottmár Béla és Tóth Zoltán. A díszelnökségben helyet kapott Sólyom Kálmán, az ökölvívó szakosztály kitűnő tagja, aki a múlt hetekben lezajlott országos egyéni ökölvívó-bajnokságon 2. helyezést ért el. Nemes az atlétikai szakosztály gerelyvetője a választási gyűlésen felajánlotta, hogy augusztus 20.-ra, az Alkotmányunk ünnepére 50 üzemi dolgozót szervez be a MHK-ba és ezeket, le is próbáztatja. Nagy hiányosságai voltak általában a választásoknak, hogy a fiatalok nem kapcsolódtak bele magába a választásokba. Nem egy helyen pedig az rontotta a választások sikerét, hogy a labdarúgás jelentőségének szemléltetésével töltötték el a hozzászólásokat. Az újonnan megválasztott sportköri vezetőségek feladata, hogy a sportkörök és az egész megye sportterületén fellendítsék a sportéletet. Széles tömegekre építsék ki a sportterüket és minél több dolgozót és fiatalt, úgy nőt, mint férfit kapcsoljanak be a sportmozgalomba, hogy ez által minél több öntudatos, általánosan képzett, testileg felkészült, „Munkára, Harcra Kész” egészséges, ügyes ember legyen megyénkben, akik az első vonalakban tudnak harcolni ötéves tervünk végrehajtásáért és a béke megvédéséért.