Minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy megjavítsuk labdarúgóink helyzetét.

Örömmel látjuk, hogy megyénk lapjának, a Szabad Nógrádnak figyelme az eddiginél is fokozottabb mértékben terjed ki gyárunk sportéletének megvizsgálására és üdvözöljük azt a hasznos kezdeményezést, melyet a lap elindított sportmunkánk megjavítása érdekében. Reméljük, hogy a kezdeményezés, követőkre fog találni s dolgozóink, sportpártolóink egyaránt azon lesznek, hogy a lapon keresztül építő kritikával javítsanak Sportkörünk munkáján. Ez a szoros kapcsolat új erők forrását jelenti megnövekedett feladataink elvégzéséhez. Az a figyelem, amellyel az említett cikk labdarúgó csapatunk felé fordul, minden bizonnyal annak a közvetlen veszélynek eredménye, mely a Bányász labdarúgó csapatának balszerencsés szereplése esetén megfoszthatja ezt az ipari várost első osztályú labdarúgó csapatától. Azonban, ha ennek esetleges fennállása vagy a puszta használni akarás is vezette a cikk íróját, semmit sem von le a kezdeményezés értékéből s munkánk megjavítása, igazolni fogja annak helyességét.

A Salgótarjáni Vasas vezetősége tisztában van azzal, hogy e város lakosságának nagy része labdarúgó-szurkoló, de az OTSB sportfejlesztési programját magáévá téve, a jelen körülmények mérlegelése mellett – értve alatta a pálya hiányát – célkitűzései között nem szerepeltette azt a kifejezett szándékát, hogy labdarúgó csapatát NB I-es színvonalra emelje. Az a „visszafejlődés” mely ezen a téren tapasztalható, talán ellensúlyozódik azokban az eredményekben, melyeket sportkörünk a többi szakosztály munkájában elért. Nem korlátozódhat tevékenységünk kizárólag labdarúgó csapatunk fejlesztésére. Talán a cikk írója előtt is ismert, hogy sportfejlesztésünk alapja az MHK testnevelési rendszer kiépítése, új sportágak bevezetése és ezeken keresztül gyárunk dolgozóinak a sportba való bevonása s mindez mintegy része az OTSB sportfejlesztési programjának. A „visszafejlődés”, melyről az említett cikk szól, talán csak annyiban helytálló, hogy labdarúgó csapatunk ugyan jobban szerepel a tavalyinál, de a kívánt eredményt elérni nem tudta. A kérdés olyan természetű feltevése, melyben a Vasas vezetőség célkitűzésének arra kíván választ kapni a cikk írója, hogy „Örökre a NB II-ben akarnak labdát rúgni?”, természetesen a válaszunk: „NEM!” – Viszont nem tehetjük ki magunkat annak, hogy a labdarúgó szakosztályon kívül működő 10 eredményes szakosztály szüneteltetése kárán kitermeljünk egy NB I-es labdarúgó csapatot. Szorosan kapcsolódik ehhez a kérdéshez a pálya késedelmes elkészítése s ezzel kapcsolatban, kénytelenek vagyunk a cikkíró álláspontjával ellentétes véleményt alkotni. A pálya elkészítésének kérdése nem a Bányász és a Vasas Sportegyesületek között fennálló nézeteltérésekben keresendő, mert mindkét egyesülettől független beruházási vállalat végzi a pálya füvesítési munkálatait s annak legeredményesebb mozgatójául a MTSB hivatott. Tovább elemezve a pályakérdést, a két egyesület közül is a Vasasok azok, kiknek elsősorban a pályakérdés hátrányt jelent, nem beszélve a Bányász vezetősége részéről a pályahasználatért fennálló túlzott anyagi követelésekről. A MHK munkának igen nagymértékben gátjává lett a pálya építésének elhúzódása. Az OTSB és Vasas Sportegyesületünk célkitűzéseit szem előtt tartva, valamint mérlegelve azt a körülményt, hogy városunkban legnépszerűbb sport a labdarúgás, ebben az irányban megnövekedett feladatainknak minden tekintetben eleget kívánunk tenni s reméljük, hogy az új egyesületi rendszer felépítése folytán képessé teszi sportkörünket a megoldás sikeres kivitelezésére.

A két egyesület közötti sovinizmusról szólva, úgy gondoljuk, mindkét egyesület vezetősége átérzi az egység fontosságát, tudja azt, hogy csak a múltnak lehet célja megosztani azt a munkásságot, amely ma egy célért, a szocializmusért küzd és vezetőségében nem ad helyt a további széthúzásoknak. A közeljövőben sorra kerülő választások sportkörünk életében minden bizonnyal fejlődést fog jelenteni és módját adja a két egyesület közötti közeledésnek, remélve, hogy hasonló szándék vezeti majd a Bányász sportolóit és vezetőit is egyaránt. Tudatában vagyunk annak, hogy dolgozóink elvárják a csapatok jó szereplését s ezt minden igyekezetünkkel, azon leszünk, hogy úgy labdarúgó szakosztályunk, mint sportkörünk többi szakosztályainak is megjavítsuk munkáját. Ehhez a munkához kérjük dolgozóink segítségét, azokat a bíráló nyilatkozatokat, melyeket vezetőségünk köszönettel fogad, szocialista sportunk fejlesztésének érdekében. Salgótarjáni Acélárugyári Vasas Sportkör Szervező Iroda.