Ezerhétszáz dolgozó a sportpályákon.

A kohászati üzemek dolgozói körében egyre népszerűbb a tömegsport. E megállapításunkat erősíti az a számvetés is, amelyet a napokban tartott meg a vállalat tömegsport-bizottsága nevében Kazinczi István. Ebből kitűnt, hogy az elmúlt évben mintegy 1700-an mérték össze tudásukat a különböző sportágakban. A hagyományoktól eltérően ezúttal nem a labdarúgással kezdték az értékelést, hanem azzal a sportággal, amelyben az elmúlt év legnagyobb sikerét érték el. Ez pedig a lövészet volt. A Tanácsköztársaság 60. évfordulója tiszteletére megrendezett lövészemlékversenyen a gyár dolgozói közül 680-an szerepeltek. Ebből 83 volt a nő. A SKÜ együttese a vasas üzemek körében megnyerte a megyei döntőt, majd Budapesten, az országos erőpróbán is dobogóra került. A 19 megye, valamint a főváros legjobbjai között a 3. helyezést szerezte meg a SKÜ csapata. Ebben a sikerben nagy része van a vállalat MHSZ lövészklubjának, illetve titkárának Csuka Gábornak. Időközben eredményesen rendezték meg a szocialista brigádok lövészversenyét is.
A tömeges lövészetben elért, jó eredmények mellett a legnagyobb sikere a labdarúgásnak volt. Az elmúlt évben 34 szocialista brigád 410 dolgozója szerepelt a kispályás labdarúgó-bajnokságban. A bajnokság mintaszerű rendezés mellett, színvonalas küzdelmeket hozott. A végső sorrend ez volt: 1. Pattantyús (kovácsoló és öntöde), 2. Kemerovo (üzemfenntartás), 3. December 25. (munkaügyi főosztály). Az üzemek közötti nagypályás labdarúgó-bajnokságban 8 együttes szerepelt. Ezeken a mérkőzéseken 130-an léptek pályára. A zökkenőktől sem mentes, egyfordulós bajnokságban a huzalmű együttese győzött az üzemfenntartás, valamint a kovácsoló és öntöde gyárrészleg csapat előtt. A SKÜ két csapattal képviseltette magát a városi kispályás labdarúgó-bajnokságban. Folytatták, illetve erősítették kapcsolataikat a szomszédos csehszlovák községgel, Ragyolccal, annak labdarúgócsapatával.
A tömegsportbizottság a nagy érdeklődésre való tekintettel Somoskőújfaluban, az automata pályán bonyolította le a szocialista brigádok, valamint az üzemek tekeversenyét. Ebben a sportágban 18 szocialista brigád, mintegy 100 fővel szerepelt a versenyeken. Végül az üzemfenntartás gyárrészleg három együttese került az élbolyba. Végeredmény: 1. Matroszov, 2. MHSZ, 3. Béke Szocialista brigád. Az asztalitenisz kedvelői is lehetőséget kaptak a versenyzésre. Tizenkilenc szocialista brigád 3-3 tagú együttese szerepelt az elmúlt évi bajnokságban. A mérkőzéseket kulturált körülmények között, jó rendezés mellett bonyolították le a Kohász Művelődési Központban. Az alábbi végeredmény született: 1. Kemerovo (üzemfenntartás), 2. Zalka Máté (huzalmű), 3. S. Allende, December 25. Szocialista brigád.
Sokan akadtak olyanok is, akik különböző túrákon szerepeltek. A természet szerelmesei 15 ezer kilométert hagytak maguk mögött. A Tanácsköztársaság 60. évfordulója tiszteletére rendezett, országos jelvényszerző túraversenyen - mely hat túrából állt -, eredményesen szerepeltek. Így a kohász természetjárók ott voltak Kevélynyereg, Vöröskő, Bánkút, Annarét, Esztergom, majd a Salgó-vár környéki túrán is. Utóbbi szervezéséért a vasasszakszervezeti központ elismerését fejezte ki a tarjáni kohászati üzemeknek, illetve tömegsportbizottságának. Az elmúlt évi túrasorozaton 46-an szereztek jelvényt. A természetjárók 200 fős létszámukat 1980-ban 300-ra szeretnék felemelni. A SKÜ dolgozói nem hiányoztak arról a sakk tömegsportversenyről sem, amelyet a SZMT rendezett Salgótarján város felszabadulásának 35. évfordulója tiszteletére. Itt 14 csapat mérte össze tudását. A svájci rendszerben lebonyolított sakkviadalon a SKÜ együttese (Klepej, Horváth I., Horváth II., Pozsonyi) 7 győzelemmel veretlenül szerezte meg az első helyezést.
A SKÜ tömegsportjának új színfoltja volt, hogy megalakult az öregfiúk kosárlabdacsapata. Emellett szólni kell arról is, hogy a kisterenyei gyáregységben ugyancsak élénk volt a sportélet. Labdarúgásban, asztaliteniszben, lövészetben, sakkban rendeztek versenyeket, mérkőzéseket. Több gyárrészleg, így az üzemfenntartás, a szerszámkészítő, külön sportnapot is rendezett. Ezeken a sportnapokon a párt-, gazdasági és szakszervezeti vezetők példát mutattak, s maguk is aktív részesei voltak a küzdelmeknek. Ugyancsak jó kezdeményezésnek bizonyult a STC tömegsportbizottsága által rendezett több verseny, amelyeket a bázisvállalatok dolgozóinak szerveztek. A SKÜ tömegsportbizottsága több közös rendezvényt bonyolított le a KISZ-szervezettel is. Ezek mind jól szolgálták a dolgozók testedzését, szabad idejük célszerű eltöltését.
Kazinczi István, a tömegsportbizottság vezetője végezetül szólt azokról a lelkes aktívákról, akik sokat fáradoztak azért, hogy minél több dolgozó vegyen részt a versenyeken, menjen ki a szabadba és a jó levegőn sportoljon. Közülük a legtöbbet tették: Kaposvári Márton, Gáspár Sándor, Csuka Gábor, Angyal Béla, Mizser József, Pintér György, Telek Gyula, Weivár Lajos, Telek Gyuláné. Az értékelés, a számvetés alkalmával végezetül a legjobb csapatoknak, egyéneknek átnyújtották a megérdemelt jutalmakat.