Sportolóink a kongresszus sikeréért.

A Salgótarjáni Acélgyár Vasas labdarúgói szocialista sportolókhoz méltóan veszik ki részüket a munkából. A kongresszusra tett felajánlásaikat valamennyien becsülettel teljesítették. Különösen kitűnt Rigó Antal ifjú sztahanovista, aki 130 százalékos termelési eredménnyel dolgozott, a kongresszusi felajánlások során 144 százalékra tett ígéretet, de február első 10 napjában már 162 százalékot ért el, február 17.-én 211 százalékra növelte termelését, majd 19.-én hétfőn, 230 százalékot ért el. Ugyancsak szép eredményeket ért el Nagy János is, aki eddigi 133 százalékos termelési eredményét február 19.-én a Kongresszusi Hét első napján 170 százalékra emelte, majd 20.-án kedden 108 százalékra teljesítette. Vagy Kuhl Antal hegesztő, aki 20 százalékkal teljesítette túl a kongresszusi felajánlását. Ugyancsak túlteljesítette felajánlását Csontos Ferenc hengerész is, aki 117 százalékot ajánlott fel és már 126-nál tart. Rigó Antal azt mondta: „Tudom, mit adott a sportolóknak a demokrácia, s tudom, hogy nekünk, fiataloknak épül az ország és miénk a jövő, örömmel segítem építeni azt a jövőt, amely valamennyiünk számára megvalósítja a szocializmust. A szocializmus építéséhez és a szocialista sport fejlesztéséhez békére van szükségünk, s a békét meg is kell védenünk, amely minden becsületes magyar dolgozó és sportoló érdeke. Ezért kell minden becsületes dolgozónak és sportolónak az eddiginél még fokozottabb mértékben kivenni részét a termelésből. A most elért hatalmas eredményeinkkel is kifejezzük hálánkat és szeretetünket Pártunk és annak szeretett vezetője, Rákosi elvtárs iránt. S ezekkel az eredményekkel akarunk hozzájárulni ahhoz, hogy a Magyar Dolgozók Pártjának II. kongresszusa örökké emlékezetes maradjon.”