A kohászoknál minden negyedik dolgozó rendszeresen sportol.

A Salgótarjáni Kohászati Üzemek tömegsportbizottsága évről évre nagy gondot fordít a tömeges testedzésre, a különböző versenyek megrendezésére. A közelmúltban, amikor értékelték az 1978-as esztendő tapasztalatait, Kazinczy István, a vállalati tömegsportbizottság vezetője hangoztatta, hogy a testnevelés és a sport igen fontos szerepet tölt be társadalmi életünkben. A testnevelés és a sport elválaszthatatlan része a szocialista emberformáló, nevelőmunkának. Ugyanis sajátos eszközeivel segíti a dolgozók fizikai képességének fejlesztését, jól szolgálja a résztvevők testkultúrájának ápolását, egészségvédelmét, s nem utolsó sorban jelentős szerepet tölt be az emberek erkölcsi nevelésében is.
Az előterjesztett beszámolóból kitűnt, hogy a kohászati üzemekben az elmúlt évben is megfelelően segítették a vállalati tömegsport tevékenységet, és hozzájárultak a rendezvények zavartalan lebonyolításához. A tömeges testedzésre, üzemi versenyekre 200 ezer forintot fordítottak. Ebből az összegből 50 ezer forintért felszerelést vásároltak. A tömegsportbizottság az év elején elkészített sportnaptár alapján szervezte, irányította, sorolta a versenyeket, rendezvényeket. A szervezésben kifejtett fáradhatatlan munkájukért többen - Kaposvári Mártom, Csuka Gábor, Mizser József, Angyal Béla -, dicséretet érdemelnek. Ők azok a sportaktívák, akik évek óta nagy felelősséget éreznek a tömegsport iránt, s ennek megfelelően tevékenykednek is.
A programdús esztendőben egy-két verseny akadt csupán, amelyre nem tudtak eljutni a kohászati üzemek dolgozói. Ilyen volt többek között a Nagybátonyban megrendezett női sportverseny, amely egybeesett más rendezvény időpontjával. A létesítmények a gazdag program ellenére is jól biztosították a sportolási lehetőséget a hétfői és pénteki napokon. Az értékelés során megállapították, hogy a tömegsportban változatlanul a labdarúgás a legnépszerűbb. A városi kispályás labdarúgó bajnokság „A”, valamint „C” csoportjában a SKÜ együttese szerzett bajnoki címet. Jól sikerült a szocialista brigádok kispályás labdarúgó bajnoksága is. A tornára 25 kollektíva nevezett közel 200 fővel. Végül a győzelmet a hideghengermű Szalvai Mihály Szocialista brigádja szerezte meg. Az említetteken kívül több kispályás mérkőzéssorozaton szerepeltek a kohászok, majd a SZMT Kupa megnyerésével zárták az évet. A nagypályás labdarúgó bajnokságban több vita támadt. A mérkőzéseket időközben durvaságok tarkították, aztán sok óvás kísérte a találkozókat. Végül az üzemfenntartás gyárrészleg I. csapata került az első helyre.
A tömegsportbizottság vezetője elismeréssel szólt a lövészversenyek megrendezéséről. A MHSZ egész évben nagy segítséget nyújtott a tömeges lövészet lebonyolításához. Telek Gyula, Bálint Sándor, Angyal Zoltán s mások nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a gyárrészlegek közötti versenyben mintegy 550 fő szerepelt. Végül a karbantartás csapata került a dobogó legmagasabb fokára. Nagy népszerűségnek örvendett az üzemi tekebajnokság is. A versenyeket Somoskőújfaluban, az automata pályán bonyolították le. Az elmúlt évben megrendezett versenyeken több mint 170-en szerepeltek. A benevezettek között 18 szocialista brigád szerepelt. Ugyanakkor lezajlott az üzemek közötti verseny, sőt két csapattal ott volt a SKÜ a városi bajnokságban. A Tízek Bajnokságát Klupa István nyerte meg. A programban szerepelt továbbá az asztalitenisz versenyek megrendezése is. Ebben a számban 19 szocialista brigád 80 fővel képviseltette magát. Az említetteken kívül kiemelték, hogy Sólya János irányításával a természetjárók több megyei, illetve országos túrán vettek részt. Ez a jól összekovácsolódott, vidám társaság a jövőben több fiatalt vár soraiba.
Külön fejezetben foglalkoztak a számvetés alkalmával a Vasas Kupa küzdelmeivel, melynek során jól szerepelt a SKÜ. A kisterenyei gyáregység sporttevékenységéről is elismerő vélemény hangzott el. Sőt a különböző gyárrészlegek, főosztályok által önállóan rendezett sportnapok jelentőségét is hangsúlyozottan kiemelték. Ugyanis az utóbbi rendezvények még inkább hozzájárultak a dolgozók rendszeres sportolásának megteremtéséhez. Az értékelés, a számvetés alkalmával már sok szó esett az idei programról, tennivalókról is. Befejezésül elhangzott, annak érdekében, hogy a rendszeres testnevelés és a sport még több ember életének része legyen, a nevelés, a szórakozás, az egészségmegőrzés tényezőjévé váljon, az eddiginél is szorosabb együttműködés szükséges a szakszervezet, a KISZ, a MHSZ, valamint a tömegsportbizottság között.