Megválasztotta új vezetőségét a Salgótarjáni Vasas.

Választmányi ülés volt az acélgyári MDP tanácstermében. A volt SSE vezetőség lemondott tisztségéről és az új Vasas tisztikarát megválasztották. Az ülést Petykó elvtárs, a Vasas sportfelelőse nyitotta meg. Üdvözölte megjelent Bajnóczki megyei sportfelügyelő elvtársat, valamint a sportbarátokat, majd ismertette a Szaktanácsban, az Országos Sportbizottságban és a Szakszervezetben folytatott tárgyalások eredményeit. Ezután a volt vezetőség lemondott és a következő tisztikar lett megválasztva. Díszelnök Borka Attila, elnök Szabadkai Imre, ügyvezető elnök Berczeli Ferenc, főtitkár Juhász Sándor, alelnökök Bérczes Henrik, Viroszták Lajos, Básti Sándor, Székely Mihály, Gyarmati Alajos, Fülöp Béla és Szlivka Andor. Főpénztáros Szalontai István, pénztárosok Koza Sándor, Dóra József, pénztári ellenőrök Hábel Imre, Ponyi József, jegyzőkönyvvezető Dávid Ilona. Szakszervezeti sportmegbízott Csala Andor, gazda Kuntz Pál, főrendező Boncsi József, ügyész dr. Barthó Béla, orvosok dr. Pszotka János, dr. Telmányi József. A fegyelmi bizottság tagja Olaj Géza, Viroszták Lajos, Papanecz János, Rusznyák Lajos, Vilezsál Árpád, sportfelelős Petykó Ferenc. Az új vezetőség részéről Borka elvtárs köszöni meg a megtiszteltetést és kéri a vezetőség nevében a választmány összes tagjait, hogy a tőlük telhetően legnagyobb mértékben támogassák a vezetőséget, s a munkából vegyék ki részüket, amilyen mértékben erre lehetőségük adódik. Felhívja még Borka elvtárs a sportolók figyelmét, hogy úgy szolgáljanak rá a segítségre, ha igyekezni fognak és sportszerű magatartásukkal mindenképpen megütik a kellő mértéket, de főleg a fegyelem terén. Ezután Bajnóczki megyei sportfelügyelő üdvözli a vezetőséget, s felhívja az itt jelenlévők figyelmét az április 4.-én induló „Munkára, harcra kész!" mozgalomra.