Jubileumi közgyűlés a SKSE-nél.

Tegnap délelőtt bensőséges ünnepség zajlott le a Salgótarjáni Kohászati Üzemek Művelődési Központjában. Ez alkalommal emlékeztek meg a SKSE fennállásának 75. jubileumáról. A zsúfolásig megtelt teremben ott voltak az egyesületben évtizedekkel ezelőtt sportoló ősz hajú emberek, több olimpikon és számos sportág kiválósága. A jubileumi közgyűlés elnökségében helyet foglalt Jakab Sándor, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának tagja, a Központi Bizottság osztályvezetője, Devcsics Miklós, a megyei pártbizottság titkára, Elbert György, az Országos Testnevelési és Sporthivatal főosztályvezetője, dr. Gordos János, a megyei tanács elnökhelyettese, Szabó Aladár, a városi pártbizottság titkára, Szunyog Tibor, a megyei testnevelési és sporthivatal elnöke, továbbá a városi tanács képviselője és a patronáló vállalat mozgalmi és gazdasági vezetői.
Az ünnepi közgyűlést Tóth Károly nyitotta meg, majd Girtl József, a SKSE elnöke méltatta a patinás múltú egyesület 75 éves történetét. Kiemelte, hogy a századforduló időszakában akkor alakult a SKSE jogelőde, a Salgótarjáni Sportegyesület, amikor szerte az egész világon ugrásszerű fejlődés következett be az iparban, kultúrában, valamint a sportban egyaránt. A Salgótarjáni Sportegyesület 1901. április 23.-án alakult meg Wabrosch Béla elnökletével, aki egyben a gyár főmérnöke volt. Angliai tanulmányútjáról ő hozta az első futball-labdát az acélgyári telepre, és a munkásfiatalokkal együtt kergette azt, míg végül is kialakult a SSE labdarúgócsapata. Több mint két évtized múlt el addig, amíg más szakosztályok is színre léptek az egyesületben. 1932-ben az asztaliteniszezők és a lövészek, egy évvel később az ökölvívók, 1934-ben a tornászok, 1936-ban az atléták, majd a birkózók alakítottak szakosztályt.
Az egyesületben az igazi fejlődés a felszabadulás után vette kezdetét. Ekkor hat újabb szakosztály alakult. Később nagyszerű sportolókat nevelt a SKSE. Jól ismert az első olimpikon, ifj. Décsei Ferenc neve, aki Helsinkiben elsőként képviselte a nógrádiakat a világversenyen. De Szojka Ferenc vagy Tóth Gyula, a birkózó, később pedig Komka Magdolna ugyancsak szerepelt olimpiákon. De lehetne még sorolni a neveket, így Bolyki, Botár, Sólyom, Kleiban, Vadas, Járja és a többiek. Mind-mind nagyszerűen képviselték a kék-fehér színeket viselő egyesületet.
A sportkör elnöke szólt az elmúlt évek sportsikereiről, gondjairól is. Hangoztatta, újabb tehetségek bontogatják szárnyaikat az egyesületben. Abban az egyesületben, amelyben jelenleg kilenc szakosztály működik mintegy 800 versenyzővel, s kiknek felkészítéséről 23 jól képzett edző gondoskodik, s mintegy 50-en, többnyire társadalmi munkában készséggel szolgálják a hetvenöt éves egyesületet. Hangoztatta a díszközgyűlés előadója, nem csupán a társadalomnak, hanem a sportolóknak is kiemelkedő eseménye volt a XI. pártkongresszus. A SKSE az ott született határozat szellemében kívánja folytatni a dolgozók testedzését. Természetesen továbbra is fő feladat a minőségi sport fejlesztése, az utánpótlás nevelése. Az újabb negyedszázad küszöbén az egyesület elnöke köszönetét tolmácsolta mindazoknak a szerveknek, egyesületeknek, amelyek támogatták, segítették a sportkört abban, hogy ilyen nagyszerű eredményeket érhessen el.
Az ünnepi beszéd után a Malinovszkij úti sporttagozatos általános iskola úttörői virággal és verssel köszöntötték a közgyűlés résztvevőit. Ezt követően dr. Gordos János, a megyei tanács elnökhelyettese emelkedett szólásra és meleg szavakkal köszöntötte a ritka jubileum alkalmával a sportolókat, fáradhatatlan vezetőket. Majd Elbert György, az OTSH főosztályvezetője méltatta a patinás múltú egyesület fejlődését. Kiemelte, a SKSE-nek nagyszerű a jelene is és biztosak vagyunk abban, hogy még ragyogóbb lesz a jövője. Hangoztatta: neveljen a SKSE olyan szocialista sportolókat, akik méltán képviselik majd a SKSE-t és hazánkat öt világrész küzdő porondjain. Végezetül Ozsvárt István, a SBTC elnöke mondott elismerő szavakat a SKSE-ről. Bensőséges szavai után üvegvázát nyújtott ás Girtl Józsefnek.
A jubileumi közgyűlésen számosan részesültek elismerésben. Sulyok János, a Sportérdem-érem bronz fokozatát kapta meg. Sólya Jánosnak a Testnevelés és Sport Kiváló Dolgozója kitüntetést adományozták, csakúgy, mint Feledi Istvánnak, a SKSE egykori futógépének és Misecska Sándornak, a ma már ősz hajú labdarúgónak. A Nógrád megyei Tanács elnökének jutalmát „Nógrád megye sportjáért” emlékplakettet Orlik Ferencnek adományozták. A megyei tanács elnökének dicsérő oklevelét Balázs József, Girtl József és Demény László kapta meg. További 30 főnek pénzjutalmat, míg 20 sportolónak, aktívának az egyesület jubileumi plakettjét nyújtottál át.