Újabb sportsikerek útján – Jubilál a SKSE.

A SKSE az idén, április 23.-án, ünnepli fennállásának 75. jubileumát. Az országban kevés olyan sportkört tartanak nyilván, amely háromnegyed évszázados gazdag múltra tekint vissza. A SKSE jogelődje, a SSE (Salgótarjáni Sportegyesület) 1901-ben alakult, miután a torna és vívóegylet kilépett a gyári Olvasó Egylet keretei közül. A sportköralapító, egyben örökös elnöke Wabrosch Béla. Az egyesület sportolói kék-fehér színekben a hazai versenyeken, de a nemzetközi küzdőporondon is becsülettel helytálltak. Nincs is olyan földrész, ahová a SKSE neveltjei közül valaki ne jutott volna hazánk színeiben.
A Kohász Sport Egyesület jó nevelő sportkör hírében áll. Ezt nem kell bizonygatni, hiszen kiváló labdarúgókat, atlétákat, birkózókat, ökölvívókat, síelőket „ringattak” a nagy múltú sportkör „bölcsőjében”. A hetvenöt év alatt azonban voltak sikertelen időszakok is. Az elmúlt évben viszont ismét fejlődésnek indult a sportkör. Az 1975-ös év tapasztalatairól, a jubileumi esztendő programjáról, a célkitűzésekről beszélgettünk Girtl Józseffel, a kék-fehérek sportköri elnökével.
- Az egykori sportoló szemével, hogyan értékeli a függetlenített sportköri elnök az egyesület elmúlt évi munkáját? - Amikor átvettem a SKSE irányítását, nem is gondoltam, hogy milyen nehéz vállalkozásba kezdtem - vette át a szót Girtl József. - Az induláskor legfőbb feladatnak tekintettem a sportkör elnökségének, a szakosztályok vezetőségének, azok munkarendjének, munkastílusának céltudatos meghatározását. Erre azért volt, szükség, mert az irányítás színvonalának emelése nélkül aligha léphetünk előre. Úgy érzem, ezt a célkitűzést rövid idő alatt eredményesen végrehajtottuk.
- Hallhatnánk-e konkrét példákat ezzel kapcsolatban? - Természetesen. Beállítottunk több, jó felkészültségű edzőt, rendeztük a sorokat a szakosztályokban. Munkához látott a főfoglalkozású gazdasági vezető, s új igazgató került a sportiskola élére. Mindezek mellett fejlődött a versenysportunk és megduplázódott a tömegsport-rendezvények száma. Emelt fővel mondhatom, hogy sportolóink, atlétikában, vívásban és birkózásban, 40 olimpiai pontot szereztek 1975-ben. Itt meg kell állnunk egy pillanatra. Annál is inkább, mert 1974-ben Nógrád összes sportköre 42 olimpiai pontot gyűjtött össze, ebből akkor a SKSE 19-et mondhatott magáénak. Egy évvel később viszont, 1975-ben tekintélyes volt nálunk a fejlődés. Szakosztályaink versenylendületét fokozta hazánk felszabadulásának 30. és a tanácsok megalakulásának 25. évfordulója. Az atléták tíz magyar bajnoki címmel tűntek ki. Ilyen sem volt még az egyesület történetében. A síelők közül nyolcan kaptak helyet a különböző válogatottakban. A vívók is kiemelkedő évet hagytak maguk mögött. Egyre megnyugtatóbb a labdarúgók szereplése, s külön örülünk annak, hogy a birkózószakosztály is kimozdult a holtpontról. Az elmúlt évben a NB II-es kosarasok és a sakkozók kivívták a bennmaradást.
- Rendelkezi-e a sportkör az eddiginél is eredményesebb szereplést elősegítő létesítményekkel? - Mint az egyesület régi versenyzője, ismerem, hogy az SKSE-nél hosszú ideje gondot okoz a létesítményellátottság. Az elnökség már eddig is számos hathatós intézkedést tett ennek enyhítésére. Elhúzódott, de végre kivitelezést nyert a Zója-ligeti edzőpálya. Ennek üzembe helyezése jól szolgálja a labdarúgók felkészítését. Rövidesen átadásra kerül ugyancsak a Zója-ligetben a kondicionáló terem. Itt különböző eszközök segítségével fejleszthetik sportolóink izomzatukat, fizikai állóképességüket. A szó szoros értelmében „kínzókamra”, amely újabb edzési lehetőséget biztosít. Az említetteken kívül számítunk arra is, hogy az átadásra kerülő sportcsarnokban több szakosztályunk talál új otthonra.
- A jubileumi év tiszteletére terveznek-e nagyobb rendezvényeket, sportversenyeket? - Feltétlen. Véleményem szerint sportkörünk múltja is erre kötelez bennünket. Februárban közgyűlést tartunk, ahol négy év munkájáról számolunk be. Az év második felében kerül sor a jubileumi díszközgyűlésre. Ezen a fórumon találkoznak az elmúlt évtizedekben eredményesen szereplő SKSE sportolók. Tervünkben szerepel a SKSE történetének megjelentetése, képes kiállítás rendezése. Amennyiben sikerül, úgy szeretnénk nemzetközi labdarúgó tornát is rendezni, rangos csapatok részvételével. Nem hiányzik a jubileumi év programjából atlétikai és birkózó emlékverseny lebonyolítása sem. Az említetteken kívül emlékbélyegzés, továbbá bélyegkiállítás is lesz a jubileumi esztendőben.
- A sokirányú munkából jelenleg mit tart a legfontosabbnak? - Úgy vélem, hogy a hetvenöt éves jubileum ünneplése közben sem feledkezhetünk meg a sportkör küldetéséről, fő hivatásáról, melynek célja az egyetemes magyar sport segítése. Ehhez kívánunk a jövőben is úgy hozzájárulni eredményeinkkel, hogy öregbítsük a sok sikert elért egyesület hírnevét. Célunk, minél több olimpiai pontot szerezzünk, amely a munka egyik fokmérője. A MTSH, a városi sportfelügyelőség, mind a verseny, mind a tömegsportban megszabta tennivalóinkat. Elnökségünk tőle telhetően, a szakosztályok bevonásával ezeknek eleget is akar tenni. Remélem, hogy bázisvállalatunk, a Salgótarjáni Kohászati Üzemek a jövőben is biztosítja sportkörünknek a támogatást, amely lehetőséget teremt újabb és újabb nagyszerű eredmények elérésére. Arra törekszünk, hogy a 75. jubileumát ünneplő egyesület az idén tovább gazdagítsa sportsikereit, és jó eredményekkel örvendeztesse meg a sportrajongókat - fejezte be Girtl József, a SKSE elnöke.