Csehszlovák-magyar baráti kézfogó Salgótarjánban.

A felszabadulás után fájó szívvel vettük tudomásul, hogy Masarik Csehszlovákiája letért a demokrácia útjáról. Alig vártuk a pillanatot, amikor a nép igazi ereje felszínre tör és elsöpöri mindazokat, akik a fejlődés és a népi felemelkedés útjába akadályt gördítenek. Végre, a nép győzött! Örömmel és sporttársi szeretettel üdvözöljük a gyökeres változásokat, mert tudjuk, hogy most már elhárult az akadály és rendezhetjük végre közös dolgainkat. Az új csehszlovák kormány, nap-nap mellett tesz egy lépést a két nép barátságának helyreállítása érdekében. Szombaton Salgótarjánba érkezik a kassai BK Blesk kosárlabdacsapata, hogy az acélgyári pályaavató mérkőzés során egy lépéssel közelebb hozza a két szomszédos népet egymáshoz. Köszöntjük a csehszlovák nép fiait városunk falai között, tudjuk, hogy az ő szereplésük elé mind a két nép nagy várakozással tekint. Rájuk, mint sportdiplomatákra hárul a feladat, hogy közelebb hozzák egymáshoz a két szomszédos népet. Ezúton is felkérjük városunk sportszerető társadalmát, hogy minél nagyobb számban jöjjenek ki erre a nemzetközi mérkőzésre, mert itt nemcsak egy erős iramú mérkőzést játszanak, hanem tanúbizonyságot tesznek a csehszlovák-magyar barátság mellett. Bízunk abban, hogy az első nemzetközi mérkőzés, mely városunkban lesz, meghozza gyümölcsét, és ez is egy láncszeme lesz annak a nagy láncnak, amely a Duna mentén egybe kovácsolja a demokratikus erőket a tartós békéért vívott harcban, s ezt az erős láncot még a dollár ereje sem tudja gyengíteni. Szeretettel köszöntünk városunkban, csehszlovák sporttársak! Érezzétek magatokat nálunk jól és vigyétek a magyar Olympos alól baráti kézfogásunkat át a határon túlra! Élje a megbonthatatlan csehszlovák-magyar barátság!