A SSE közgyűlésén magáévá tette a MKP sportprogramját.

Nagy érdeklődés mellett január 18.-án tartotta meg a SSE az évi rendes közgyűlését. A beszámolók elhangzása után sor került az új tisztikar megválasztására. A választások eredményeképpen díszelnök Mekis József, elnök Fassel István, ügyvezető elnök Kelemen Jenő, főtitkár Hercsik István, titkár Scholcz Rezső, főpénztáros Pintér József, jegyzők Kuncz Emil, Krajcsi János, háznagy Kirner László, orvos dr. Pszotka János. Az új tisztikar magáévá tette a MKP sportprogramját és legfőbb feladatának a tömegsport fejlesztését tekinti. A centenáriumi év folyamán megrendezik a „Sportágak napjai”-t, hogy a széles néprétegekkel is megismertessék a sport szépségét. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta, mindent el fognak követni, hogy a SSE a jövőben méltóan képviselje az acélgyár és a város színeit.