Megkezdi működését a SKSE sportiskola.

A városi sportiskola átszervezésével kapcsolatos néhány kérdéssel is foglalkozott a közel múltban, Salgótarjánban a MTS Nógrád megyei Tanácsának elnöksége. Az átszervezéshez a felsőbb szervek hozzájárulásukat adták, hiszen az egész országban megfigyelhető folyamat megy végbe Salgótarjánban is: egyesületi sportiskolát szerveznek a területiből. Március 1.-től tehát nem városi, hanem Salgótarjáni Kohász Sportiskola néven működik tovább két szakosztállyal. Az egyesület felkészült az atlétikai és vívószakosztály átvételére. Az atlétikai edzők közül héttel már megkötötték az új szerződést, és elvileg a három vívóedzővel is közös nevezőre jutottak. A labdarúgók és kosárlabdázók a SBTC, illetve a SKSE NB-s szakosztályainak tagjaivá váltak. Átirányításuk gyakorlatilag megtörtént, napjainkban az átigazolási munka folyik. Az átszervezés során egyetlen sportiskolás sem került „szabadlistára”, és az edzők zömét továbbra is foglalkoztatják.

Az átszervezés óhatatlanul is személyi intézkedéseket vont maga után. Március 1.-től a SKSE sportiskolának nem lesz függetlenített igazgatója. Másodállásban, ha a SKSE elnöksége is hozzájárul, Rákóczi István testnevelő, a Malinovszkij úti testnevelés tagozatos általános iskola pedagógusa lesz az utánpótlás-nevelés legfontosabb bázisának irányítója. Megnyugtatóan intézkedtek a további státusok kérdésében is.

A zavartalan sportolási feltételeket ezután is biztosítják. A MTS és a városi tanács is jelentős összegekkel támogatja az egyesületi sportiskola működését. A közeli napokban befejeződik a felszerelések és sportszerek átadása, illetve átvétele. Így nem lesz akadálya annak, hogy március 1.-től megváltozott szervezeti keretek között működjön tovább a város minőségi utánpótlásának bázisa. A sportiskola volt igazgatóját, elemezve kétéves tevékenységét, fegyelmileg elmarasztalta a MTS Nógrád megyei Tanácsának elnöksége.