A SSE ünnepe.

Magyarország északi sportkerületének reménytelen bajnokjelöltje és városunk dédelgetett büszkesége, a SSE múlt hó 30-án tartott választmányi gyűlés keretében ünnepelte szeretett elnökének és mecénásának, Eisele Gusztávnak igazgatói kinevezését, amely mint mindenütt, itt is a legnagyobb örömet és lelkesedést keltette. Az egyesület választmánya és tisztikara nevében Brezina Gyula, élelmezési ügyvezető üdvözölte a sportegylet illusztris vezetőjét, akinek elnöki működése alatt, áldozatkész és céltudatos buzgólkodásával virult fel az egyesület elismert nívója és sporttekintélye. Eisele Gusztáv gyárigazgató, a klub elnöke hálásan köszönte meg e nem várt meleg üdvözlést, és bár új állásában kibővült az elfoglaltsága, az egyesület elnöki tisztét mégis megtartja, és további jóindulatáról, s támogatásáról biztosította kedvenc egyesületét. A bejelentést a gyűlés a szokásos háromszoros sport-éljennel köszönt meg.