Atlétika- Atlétikai verseny, Levente- és Cserkész-otthon avató-ünnepély az Acélgyárban.

Október 17-én, szombaton délután már fél 2 órakor mozgalmas élet volt az acélgyári iskola tágas udvarán. Harsány vezényszavakra sorakozott fel az acélgyári Levente és Cserkész csoport, hogy a sportpályára vonuljon fel, ahol diadalkapu és harsogó zene fogadták az időközben a salgói leventékkel is megszaporodott menetet. A nézőközönség soraiban ott láttuk az Acélgyár és a város vezetőségén kívül a helyőrség teljes tisztikarát is. A verseny az acélgyári leventék zenés szabadgyakorlatával kezdődött, mely után gyors ütemben peregtek le a különböző atlétikai versenyek: sík és gátfutás, staféta, gerely és diszkoszvetés.

A verseny eredmények kihirdetéséhez (melyet lapunk más helyén közlünk), a lombbal díszített emelvény elé sorakoztak fel a csapatok, hol a győzteseknek az Acélgyár Levente Egyesület elnökének neje, Karatur Antalné őnagysága tűzte fel a jól megérdemelt érmeket. Zeneszó mellett vonultak innen a csapatok az újonnan létesített Levente- és Cserkész-otthon elé, hol Liptay B. Jenő kormányfőtanácsos gyárigazgató adta át az otthonokat, reámutatva beszédében arra, hogy a haladó idő egyre nagyobb felkészültséget kíván az egyénektől a létért vívott harcban, és erre az előkészületre óhajtott módot adni a vállalat akkor, amikor nagy áldozatkészséggel az ifjúságnak otthont adott. Kitartásra, munkára, Isten és hazaszeretetre buzdítja mindkét csapat ifjait.

Karatur Antal acélgyári mérnök, a Levente Egyesület elnöke köszönte meg a leventék nevében az otthont, hangsúlyozva, hogy a mai avatásban ő inkább alapkőletételt lát, egy eredményes, munkás jövő alapkövének letételét, mely meg fogja érlelni a maga gazdag gyümölcsét.