Tarján és a testedzés.

Minden kultúrváros intelligenciájának egyik fokmérője az a gondosság, amit a város lakossága a testedzésre fordít. Ha ilyen szemüvegen keresztül nézzük a dolgot, túlzás nélkül mondhatjuk, hogy Salgótarján testedzés dolgában még az „unganégereknél” is alacsonyabb szinten áll. Van sok olyan ember, aki felismerte és belátta a kérdés óriási fontosságát, hiszen van egy évek óta halott SSE. Bár nyáron még sportélet is látható náluk: diákjaink futballoznak, mívelik az atlétikát, de sokan még annyira elmaradottak, hogy az ilyeneket bolondságnak, feleslegesnek tartják, sokan még mindig ezekre a „bolondokra” mondják, hogy „sportman” E téren iskoláink is elmaradottak, mert ahelyett, hogy az ifjúság testnevelésével, annak felkarolásával, ami a feladatuk, foglalkoznának, a helyett semmittevéssel öregbítik rossz szokásaikat.

A Polgári Kör vezetőségében, községünk minden polgárához, s ugyanebben sportmecénásunk, Wabrosch Béla főmérnökhöz fordulunk, hogy minden gyűlölködést mellőzve, a most felálló SSE-t új tagok gyűjtésével, intenzív működés kifejlesztésével, helyezzük vissza ismét abba a régi állapotába, amelyben 2-3 évvel ezelőtt volt. Amikor minden tarjáni büszke lehetett sportegyesületünkre és annak jelentős sikereire, amelyeket a sport, különösen a football terén elért. Minden intelligens sportbarát, egészségét szívén viselő ember érezze kötelezettségének, az SSE-be belépni!