Sportköri közgyűlés a SKSE-nél.

A megye második legnagyobb sportkörénél, az 1901-ben alakult SKSE-nél lezajlott a vezetőség- és küldöttválasztó közgyűlés. Az országban működő mintegy ötezer egyesület közül az acélárugyári sportkör a kiemelt egyesületek közé tartozik. Tizenegy minőségi szakosztálya működik, és emellett a tömegsport bizottsággal együtt feladata az üzemi dolgozók tömegméretű sportolásának biztosítása. A közgyűlésen jelen volt Kellényi Ernő, a MTS Országos Tanácsának pénzügyi osztályvezetője, Varga Gábor, a MTS Nógrád megyei instruktora és Szunyogh Tibor, a MTS Nógrád megyei Tanácsának elnöke.

A közgyűlésen Orlik Ferenc, a SKSE elnöke számolt be az elmúlt két év munkájáról, adott számot a felmerült problémákról. Örvendetes tényként állapította meg, hogy az egyesület taglétszáma a beszámolási időszak alatt 186 fővel nőtt, így jelenleg 1688 a pártoló tagok száma. Ebből az aktív sportoló 659. Az elnök elemezte a nagyüzemi pártbizottsággal kialakult kapcsolatot és elmondta, hogy különösen a MTS által kiadott Nevelési Irányelvek célkitűzéseinek megvalósításához nyújtott a pártbizottság nagy segítséget. A KISZ bizottsággal főleg az idei évben alakult ki gyümölcsöző kapcsolat. A sportoló fiatalok zömét tömörítő ifjúsági tömegszervezet több öntevékeny sportrendezvényt szervezett. Ezután a sportkör elnöke az edzőkről és a létesítményhelyzetről beszélt. Az egyesületnél 12 szerződéses edző működik, akik megfelelő szakmai minősítéssel rendelkeznek. Az eredményes munkának gátló körülményei elsősorban létesítményfronton jelentkeznek. A tekepályát jelenleg is az összedőlés fenyegeti, és a teniszpálya bővítése - amely most folyik -, mielőbbi megoldásra váró feladat. A teremsportok számára szűk a tornatermi kapacitás. Így a szakosztályok négy különböző iskola tornatermében edzenek. A beszámoló további részében Orlik Ferenc az elnökség munkájáról szólt. Az eltelt időszakban, 22 esetben üléseztek. Javulás mutatkozott az elnökségi tagok aktivitásában. Ennek hatása a rendezvények látogatottságánál, a szakosztályi problémák megoldásánál jelentkezett. A reszortfelelősök tevékenysége kielégítő volt, ezzel szemben az agitáció és propaganda területén sok a tennivaló.

Tizenegy minőségi szakosztály munkáját elemezte ezután az elnök. Az asztaliteniszezők a NB II-ben megfelelően helytállnak. Hiányosság, hogy egyes találkozókon a csapat kénytelen három fővel játszani, mert munkahelyi problémák miatt a negyedik játékos nem mindig áll rendelkezésre. Az atlétáknál két év alatt három edző és a vezetőségi tagok is cserélődtek. Ennek ellenére fejlődött a szakosztály munkája. Több kiemelkedő eredményt éretek el a versenyzők. Így Komka Magdolna női magasugrásban, Girtl László gyaloglásban, Simon Ernő a 400 méteres síkfutásban szerepelt eredményesen. A birkózóknál még nem sikerült a szakosztály munkáját megerősíteni. Ennek egyik oka, hogy szinte minden munkát egyedül Előd József edző végez. Ez természetesen kihat a szakmai nevelésre, az utánpótlás felkutatására is. A NB II-es férfi kosarasok főleg az utóbbi időszakban jól szerepelnek. Az élcsoportban helyezkednek el, és amennyiben átcsoportosításra kerül sor, megvan annak a reménye, hogy az együttes feljusson a NB I/B-be. A legnépszerűbb sportág, a SKSE-nél is a labdarúgás. Ennek ellenére a szakosztály sok nehézséggel küzdött, és nem tudta azt nyújtani, amit a szakvezetés és a szurkolók elvárnak a játékosoktól. Az idei év elején átszervezték a szakosztály vezetőségét. A fő cél az eredményesség javítása volt. Ezt azonban máig nem sikerült valóra váltani. A kohász labdarúgók igen kevés góllal örvendeztették meg a szurkolóikat. A tartalék- és az ifjúsági csapat munkája kielégítő, ezt a vonalbajnokságban elfoglalt előkelő helyezésük is bizonyítja. Ezek után az egyesület elnöke a kisebb létszámmal dolgozó teke-, tenisz-, sakk-, sí-, vívó- és a népes természetjáró szakosztály munkájáról beszélt. A fejlődés ellenére ezekben a szakosztályokban még magasabb minőségi követelményeknek kellett volna eleget tenni, és a létszámot is jobban emelni. A hiányosságok meghatározzák a tennivalókat.

Végezetül az egyesület elnöke rámutatott arra, hogy a fokozatosan javuló nevelőmunka már eddig is éreztette hatását a sportolóknál. Számos példa mutatja, hogy nagy többségük becsülettel helytáll, nemcsak a sportban, hanem az élet minden területén. Egymás jobb megismerése céljából a szakosztályok több klubestet rendeztek, és ezek elősegítették a baráti légkör kialakítását. A Nevelési Irányelveket ennek ellenére nem sikerült minden vonatkozásban valóra váltani. Sok a tennivaló a szurkolók nevelése területén. Nem ritka a szurkolók részéről megnyilvánuló súlyos sportszerűtlenség. Jó néhányszor a buzdítás helyett a sportolók szidalmazása került előtérbe. A szurkolók befolyásolása céljából több esetben sportköri összejövetelt hirdettek meg, de ezeknek nem volt meg a kívánt eredménye, a szurkolók érdektelensége miatt. A beszámolót követően az egyesület számvizsgáló bizottságának elnöke ismertette a két év gazdálkodási tevékenységét, majd a hozzászólások következtek. A 108 résztvevő közül tízen szóltak hozzá. Szunyogh Tibor, a MTS Nógrád megyei Tanácsának elnöke elemezte a sportszervezetnek, mint tömegszervezetnek az első kongresszus óta eltelt négyéves megyei eredményeit, és rámutatott, hogy javulás tapasztalható a kapcsolatok kiszélesítésénél, az utánpótlás nevelésnél. A fejlődés üteme azonban nem kielégítő. Az utánpótlás-bázist biztosító iskolákkal jobban szükséges kiépíteni a kapcsolatokat, és a szakmai nevelőmunkánál is előbbre kell lépni. A hozzászólások után a közgyűlés résztvevői megválasztották a kilenctagú elnökséget.