SSE közgyűlés tudósítása.

Az SSE október 20-án du. 3 órakor az acélgyári olvasókör helyiségében tartotta meg rendes évi közgyűlését. Az elnök megnyitván a közgyűlést, üdvözölte a szép számban megjelent tagokat, megjegyezve, hogy az egylet működése a lefolyt évben nem is volt olyan intenzív, de erőnkhöz képest elég élénk és változatos volt és szép eredményeket mutathatunk föl.

Az egylet megizmosodására immár biztos reménnyel tekinthetünk a jövőben. Az egyletnek 67 pártoló, 26 működő és 14 növendék tagja van. Az 528 korona kiadással szemben 687 korona bevétel volt. A leltári és pénztári kimutatásokat a közgyűlés jóváhagyta, és a tisztségviselőknek a felmentést megadta. A megejtett tisztújításon elnökké Wabrosch Bélát, alelnökké Reményik Károlyt, jegyzővé Dr. Czigler Jakabot, ellenőrré Nemessányi Gyulát, pénztárossá Jankovszky Dánielt és Ursutz Józsefet, szertárossá Ganz Viktort és Schwarcz Tibort választották és választottak 10 tagú választmányi tagot is.

Felhívás! Az SSE fennállásának 5-ik évének küszöbén felhívja községünk művelt polgárságát, hogy a nemes célt az egyletbe való belépés által istápolják. Ma már talán felesleges a tornászat és a sportok kulturális jelentőségét, azok messze ható fontosságát magyarázgatni. A világ leghatalmasabb nemzetei milliókat áldoznak e célra és a népek százezrei nemzeti ünneppé, avatják a különféle sportok versenynapjait. Minket is, bár szerény körben, nagy eszmék vezéreltek, amikor magyar hazánkban is a szépség, erő és egyetértés jelszavával az országos szövetségbe léptünk. A pártoló és működő tag kötelezettsége egy évi időtartamra havonként 40 fillér tagdíj befizetése és joga a versenyeken, ünnepélyeken és üléseken az alapszabály biztosította részvétel.

 

Az egylet nevében Dr. Czigler Jakab, Wabrosch Béla.