Felhívás SSE football tagságra.

A Salgótarjáni Vívó és Tornaegylet ezen túl a footballt is programba veszi, és ezt a következő feltételek között szervezi: 1. (Az egylet) a football sport gyakorlására egy játék társaságot alakít, amelyben saját tagjain kívül minden feddhetetlen előéletű egyén, aki legalább egy vívó tag által ajánltatik, mint közreműködő vagy pártoló tag, részt vehet. 2. Az így szervezett football játék társaság működő tagjai az acélgyár által e célra rendelkezésre bocsátott szereket, labdát, stb. használhatják. 3. A football játék társaság működő tagjainak kötelessége a vívó egylet által delegált vezetők figyelmeztetését feltétlenül respektálni és a felmerült kiadások egy részét, viselni. A pártoló tagok jogai: a gyakorlatokon és a meccseken bárhol részt venni és az egylet által nyújtott rendezvényeket, élvezni. A résztvevők Reményik Károly és Wabrosch Béla uraknál kötelesek jelentkezni. Aláírás: a Salgótarjáni Vívó és Tornaegylet elöljárósága.