Tizenkét szakosztály munkáját értékelték.

A testnevelési és sportmozgalom 1964 januárjától új tömegszervezet lett. Ennek a tömegszervezetnek a legkisebb alapszerve a sportegyesület. Az új tömegszervezeti alapszabály előírja, hogy évente legalább kétszer kell közgyűlést tartani. Ennek a kötelezettségnek tettek eleget első alkalommal a SKSE-nél, amikor a már másodszorra összehívott közgyűlést megtartották. A SKSE közgyűlésén Nemes Béla, a sportkör elnöke megállapította beszámolójában, hogy a sportegyesület 1640 fővel rendelkezik. Felvetette, elégedett-e a tagság a sportban elért eredményekkel, elégséges-e az a kapcsolat, mely jelenleg fennáll az egyesület és a tagság, valamint a sportolók között. Az új tömegszervezet az alapszabály értelmében minden sportegyesületi tagot egyenlőnek nyilvánít. Minden tagnak tehát joga van az egyesület ügyeibe való beleszólásra. Jelenleg a sportkör tagsága nincs megelégedve a sporteredményekkel. Ez főleg onnan ered, ahogyan mondani szokták, a labdarúgás nem megy jól, így hajlamosak sokan arról beszélni, hogy nem jó az egész sportmunka. A sportkör elnöke ezután értékelte a szakosztályok tevékenységét. Nézzünk meg néhányat közülük. Az atlétikai szakosztály, a lehetőségeket figyelembe véve sokkal többre képes. Itt a legnagyobb probléma az utánpótlás. E tekintetben az iskolákkal kell jobb kapcsolatot teremteni. Különösen az MTH, a Sztahanov úti általános iskola és a gimnázium azok a területek, ahonnét várhat és kaphat is az atlétika-szakosztály, támogatást és utánpótlást. A sportkör elnöksége olyan feladatot tűz ki az atlétikai szakosztály elé, hogy vissza kell szerezni a vezető helyet Nógrád megye atlétikai életében. A minőség mellett az is lényeges lesz a jövőben, hogy nagy tömegeket mozgósítsanak.

A birkózó szakosztály tevékenységét értékelve megállapították a közgyűlésen, hogy a tömegesítéssel együtt minőségileg is előbbre kell lépni. Jó lenne, ha ez a szakosztály szervezett életet élne a jövőben. Meg kell állapítani azt, hogy e tekintetben az edzési lehetőségek javultak. Az edzési módszer azonban már elavult, régi. A jövőre nézve olyan célt állítottak a szakosztály elé, hogy emeljék a létszámot, szigorítsák az edzési fegyelmet, tökéletesítsék a nevelési munkát, és alakítsanak ki pezsgő szervezeti életet. Ezek után került sor többek között a labdarúgásra is, hiszen ezzel foglalkoznak a legtöbben. Ennél a szakosztálynál a sportkör elnökségének véleménye szerint nem lehet adni olyan perspektívát, hogy a NB III-ból kerüljenek vissza a NB II-be. „Sokkal nagyobb megalapozottságra van szükség, hogy ezt célul tűzhetnénk.” mondta az egyesület elnöke. Az év elején ugyan az elnökség a szakosztály feladatát úgy jelölte meg, hogy ha lehet, kerüljön vissza a NB II-be. A fő feladat azonban a csapat építése, kialakítása volt. Ma is ez a legfontosabb. Ezt bizonyítja a jelenlegi 6. hely is. A szurkolók és a tagság részéről tehát türelemre van szükség addig, amíg a csapat valamelyest felerősödik. Sajnos minden egyesület életében vannak gyengébb időszakok is. Talán most itt tart a labdarúgó szakosztály. Csak az a baj, hogy igen régen, legalább 4-5 éve.

A több mint tíz szakosztály munkájának értékelése után szó esett az ökölvívásról is. Sajnos, ezt a nagy múltú, több magyar bajnokot is kinevelő szakosztályt az egyesület 1964.-ben már nem tudja működtetni. A szakosztály vezetőségével együtt a sportkör elnöksége 3-4 év óta mindent megtett, de ütőképes csapatot kialakítani, és létrehozni nem tudott. Súlycsoportok hiányában a területi csapatbajnokságból is vissza kellett lépni. A problémákat bonyolítja az is, hogy a szövetség leállította az edző működését. Ilyen előzmények után vezetőség, edző és versenyzők hiánya miatt a sportkör elnöksége a szakosztály működését felfüggesztette. A beszámoló további részében szó esett a tömegsportról, a különféle üzemi sportrendezvényekről, az edzési lehetőségekről, tornaterem és egyéb korlátozásokról is. Végül Nemes Béla, a SKSE elnöke a megoldandó feladatokat – amelyek általában létesítményekre vonatkoznak – ismertette a jelenlévő sportköri tagokkal. Ezek a következők. A lőház-épület felújítása, a kispálya normálméretű edzőpályájának való kialakítása, tekepálya átépítése, teniszpálya bővítése, akadályfutáshoz vizesárok megépítése és még több más. Az említett létesítményeket azonban a SKSE csak a felsőbb szervek segítségével tudja majd teljes egészében kivitelezni, megvalósítani. A beszámoló után több hozzászólás következett, melyek mindegyike a sportkör életét, egy-egy szakosztály munkáját elemezte.