Közgyűlés a SKSE-nél.

Futva, és úgy is az utolsó pillanatban érkeztem a SKSE vezetőség és küldöttválasztó közgyűlésére, mégis azt kell mondanom, hogy megérte. A 62 éves, nagy múltú egyesület közgyűlésén megjelentek a jelenleg működő 14 szakosztály küldöttei, képviseltette magát a MTST, ugyanígy helyet foglaltak a sorokban és az elnökségben a párt és tömegszervezetek képviselői. A sportkör elnöke, Nemes Béla méltatta azt az utat, melyet ez idáig megtettek a szakosztályok, beszélt a meglévő hibákról, főleg azokról, amelyek a sportlétesítményeknél jelenleg mutatkoznak. A szakosztályok munkájának értékelésénél a vívók, természetjárók, sakkozók és a síelők kaptak dicséreteket azért, mert ez évben mind a megyei, területi, mind pedig az országos szinteken megrendezett versenyeken kiváló eredményeket értek el. Volt azonban olyan szakosztály is – az ökölvívó – ahol főleg az utóbbi idők tapasztalatai alapján igen rendszertelenné vált a munka, melyen az illető szakosztály vezetői sem igyekeznek minden tekintetben segíteni. Ugyanígy szó érte a birkózók háza táját is, mivel itt is valamelyest visszaesett a munka annak ellenére, hogy igen sok ifjúsági versenyzővel foglalkoznak ennél a szakosztálynál.

Nagy helyet kapott a beszámolóban az üzemnél folyó tömegsport mozgalom, hiszen ez évben mintegy 10 sportágban másfélezer sportoló küzdött különféle üzemi bajnokságokon, melyek közül a labdarúgás, a teke, a sakk és a természetjárás foglalkoztatta a legtöbb embert. Megállapítást nyert, hogy a Kilián mozgalomban is többszörösére nőtt a jelvényszerzők száma. Az elhangzottakból kiderült, hogy az egyesület elérhetett volna jobb eredményeket a minőségi sportban és nagyobb tömegeket, vonzott volna, ha az egyes szakosztályvezetők, sportaktívák, a KISZ-szervezet, de nem utolsó sorban a megyei TST illetékes szervei, többet tettek volna a sportágakkal való foglalkozás, a további fejlődés, vagy éppen a létesítmények bővítése, korszerűsítése tekintetében. A beszámolót vita követte, amelyben sokoldalúan értékelték, világították meg a jelenlegi helyzetet. Felszólalt többek között Pásztor Lajos is, a Képes Sport főszerkesztője, aki a sportmozgalom tömegszervezetté válásának jelentőségét méltatta. Rámutatott továbbá arra is, hogy külföldön egyes országokban nem kezelik olyan előszeretettel a fővárosi versenyzőket, mint nálunk. Ebből természetesen olykor-olykor nézeteltérés adódik. Elhangzott továbbá a hozzászólások között az is, hogy – ugyan szűnőben van, s erre vonatkozóan már történtek intézkedések – de azért még mindig él a klubsovinizmus. Végre a sok évtizedes vitának, különféle nézeteltéréseknek meg kell szűnniük a SKSE és a SBTC között, hiszen ez mindkét egyesületnek nagy segítséget nyújtana. A hozzászólások után határozati javaslatot fogadott el a közgyűlés, melyben többek között szerepel az edzők tanácsának megalakítása, a szakosztályok vezetőségeinek újraválasztása, létesítmény-fejlesztési terv elkészítése, a Kilián és a tömegsport mozgalom további fejlesztése, a SKSE baráti kör létrehozása, és a MTS kongresszusának tanulmányozása. Ezután választották meg az új elnökséget és azokat a küldötteket, akik majd a városi értekezleten képviselik a sportkört.