Megtorpant a Kilián-munka a Salgótarjáni Acélárugyárban.

A Salgótarjáni Acélárugyárban a május elsejei rajt után a szervezés igen szépen folyt a Kilián mozgalomban, s ennek az lett a következménye, hogy a salgótarjáni üzemek között ebben a gyárban volt a legtöbb jelentkező a sportmozgalomban való részvételre. Egyre többen jelentkeztek, a dolgozók a sportolók, s váltották meg a Kilián könyvecskét, és kezdték meg a próbázásokon a jelvényhez szükséges pontok gyűjtögetését. S bizony az az óta eltelt időben az értékeléseknél mindig a jók között szerepelt a Salgótarjáni Acélárugyár, mint ahol a legtöbben, s a legjobban élnek a lehetőséggel a tömegsportba való bekapcsolódás terén. Azonban most meg kell állapítanunk, hogy megtorpant egy idő óta ez a munka. Ezzel már az üzemi lap, a „Tarjáni Acél” is foglalkozott. Valahogy ellaposodott ez a munka, talán csak a Természetbarát Szövetség tartja állandóan napirenden a Kilián mozgalom célkitűzéseit, s rendezik egyre-másra a túrákat, hogy ezzel is segítséget nyújtsanak a gyári és a gyáron kívüli dolgozóknak ahhoz, hogy a pontjaikat gyarapíthassák.

Tervek készültek arra, hogyan is akarják megvalósítani azt, hogy a gyár dolgozóinak nagyobb többsége bekapcsolódjon a tömegsportmozgalomba, s állandó lehetőséget nyújtva maradjanak is meg a további sportolásnál, de sajnos eddig ez még csak terv maradt. Pedig tudjuk jól, hogy bármilyen is a terv, csak annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle. Itt a továbbiak terén az a teendő, hogy a sportszakosztályok tagjait kell nagyobb számban bevonni a Kilián próbázásba, s azok lebonyolításában való segítésre. Patronálni kell a sportolóknak egy-egy üzemrészt. De az üzemi KISZ-bizottságnak is aktívabban kell foglalkoznia a Kilián mozgalomra való mozgósítással, s a Kilián próbázásokra való szervezéssel. De igen nagy segítséget tudna adni a nagyüzemi MHS is, mert hiszen a honvédelmi versenyek alkalmával sok értékes pontot szerezhetnek a Kilián mozgalomban részt vevő dolgozók.

Az aktív sportolók példamutatása sem utolsó sorban fontos. A Salgótarjáni Kohász SE valamennyi sportolójára hárul az a feladat, hogy példamutatással, agitációval bátorítsa, serkentse a dolgozókat a sportba való bekapcsolódásra, segítse a bekapcsolódás után abban, hogy ne hagyják abba egyhamar a sportolást. Ha az itt elmondottakat megszívlelik a Salgótarjáni Acélárugyárnál, akkor minden bizonnyal a további értékelésnél bátran állíthatjuk majd megint példaképül őket, mint akik megértették a Kilián mozgalom célját és jelentőségét.