Jó munka folyt 1959-ben a Salgótarjáni Kohász SE atlétikai szakosztályában.

Ha a Salgótarjáni Kohász atléta szakosztályának 1959. évi munkáját értékeljük, nem elég csupán a számszerű statisztikai adatokon keresztül néznünk egy év munkáját, és eredményeit. Jóllehet ezek az adatok nagyon sokat elárulnak, azonban mégsem tükröződik ezekből a sportolókkal való rendszeres foglalkozás, a kifejtett nevelőmunka, s ami mindezekből származik: a fizikailag és szellemileg gyarapodó, fejlődő munkában és tanulásban egyaránt helytálló sportember. Induljunk el, mégis a számokból és néhány adaton keresztül nézzük meg azt, hogy ez évben milyen fejlődés, illetve lemaradás tapasztalható a szakosztályon belül. 1959-ben a Salgótarjáni Kohász SE atlétái mintegy 25 hazai, illetve az ország más városában rendezett versenyen vettek részt. Ezeknek a versenyeknek az eredményei alapján hat II. osztályú, huszonhárom III. osztályú és tizenegy ifjúsági osztályú versenyzői minősítés született. Azonban ez a 40 minősített atléta nem fokmérője az SKSE atléta szakosztályában folyó munkának, mert az edzők és a szakosztály vezetőség jó szervezőmunkája nyomán egész évben összesen kb. 150 fő fordult meg az atlétikai pályán, edzéseken. Ebből a nagy létszámból ma mintegy 70 fővel lehet számolni, mint aktív sportolóval, a többiek részben rendszertelen edzéslátogatás, részben tehetséghiány miatt lemorzsolódtak. Itt kell megemlíteni, hogy a jelenlegi gárda legnagyobb része egy-másfél éve sportol csupán, így számottevő eredményt még nem tud produkálni. Azonban már kialakulóban van és egy-két év múlva még eredményesebbé, és még nagyobb létszámúvá fejlődik a ma mintegy 20-25 fős törzsgárda. Egyéni eredményeket tekintve volt fejlődés a tavalyiakhoz viszonyítva, azonban olyan jelenséggel is találkoztunk, hol megállt a fejlődés egy-egy versenyzőnél, akitől többet várt az edzője és a szakosztály vezetője. E néhány atlétánál a látottak alapján nem a tehetségben és a szorgalomban, hanem az edzésmódszerben keresendő a hiba. Itt a női távolugrókat, női magasugrókat kell megemlíteni. Ha a jövő évi eredményességről beszélünk, ezeken az említett területeken, feltéten változtatni kell az edzés módszertani részét illetően. A szakosztály tagjai sorából talán legeredményesebbnek Almáshegyi Béla mondható, aki egyben a megyei csúcslista több számában vezető helyet foglal el. Így például magasugrásban 180 cm, hármasugrásban 13,52 m (megyei csúcs), távolugrásban 2. helyezett 6,47 m-es eredménnyel. Itt említjük meg, hogy Almáshegyin kívül még két 180 cm-es magasugróval rendelkezik a szakosztály Mateidesz Mátyás és Sándor Tibor személyében.

A futók közül, egy igen tehetséges ifista hívta fel magára a figyelmet ebben az évben, Szentkúti János, aki ha stílusán javít, még tovább javíthatja az így is legjobb Nógrád megyei eredményt jelentő 11,4 mp-es 100 méteres és a 200 méteren elért 24,5 mp-es idejét. A férfiaknál sok még a tennivaló a kezdeti eredmények láttán a dobóknál és a középtávfutóknál. Ha a női eredményeket nézzük, ott is találunk egy pár figyelemre méltó eredményt. Azonban a nők fejlődése főleg létszámilag még nem olyan mérvű, mint a férfiaké. Futószámokban megemlíthető Knapiczius Mária, Raffai Katalin, Szirotyák Zsuzsánna és Földi Katalin teljesítménye, akiktől az elkövetkezendő években még sokat várhatunk. Ők rövidtávon és egyben ugrószámokban szerepeltek jól, azonban nincs még női középtávfutásban az egyetlen Földi Ilonán kívül utánpótlás. Úgyszintén nincs dobószámokban megfelelő létszám és eredmény sem.

Mindent egybevetve, az említett területeken igen sok munkára van szükség, hogy a jövő évi kiértékelésnél még szebb, még nagyobb eredményekről tájékoztathassuk az atlétika híveit. Azonban itt kell megemlíteni azt, hogy ehhez az edzők még összehangoltabb munkájára, a szakosztály vezetőség részéről pedig az iskolák és az acélgyári fiatalok még nagyobb számú bevonására van szükség. A szakosztályban a kollektív szellem igen jónak mondható, ezt bizonyítja például a legutóbb megrendezett teadélután is. A szakosztály tagjai szívesen és lelkesen vesznek részt az edzéseken, és szorgalmasan készülnek a még jobb eredmények elérésére.