Törődjünk többet az atlétikával

A felszabadulás utáni években pártunk és kormányunk hatalmas segítsége révén egyre nagyobb fejlődésnek indult Nógrád megye atlétikai sport élete is. A nagy és népes Salgótarjáni SE atlétikai szakosztálya mellett egyre jobban bontakoztak ki – nemcsak salgótarjáni, de megyénk más településein is – az újabb atlétikai szakosztályok. A Salgótarjáni Üveggyár, az SBTC és az MTH mellett életre keltek a Balassagyarmati MÁV és Kinizsi, a Nagybátonyi Bányász, a pásztói és a szécsényi atlétikai szakosztályok, melyek évről évre igen sok tehetséget hoztak felszínre, s neveltek egyre több erősséget az egyetemes magyar atlétikai sport számára. A Salgótarjáni SE, mely megyénk legnagyobb atlétikai szakosztályával rendelkezett, közel 100 ifjúsági, serdülő és felnőtt versenyzőt számlált, ahonnan igen sok atléta került fel szép fejlődés után az elmúlt években az országos válogatottba. Ebből a szakosztályból 22-en íratták fel nevüket az elmúlt év 50 legjobb atlétájának névsorába. Ezek közül Farkas Jenő gyaloglásban, Botár Margit diszkoszvetésben, Szatmári Judit gáton az első tíz közé került. Sajnos azonban az ellenforradalom nagy éket vert a megye atlétikájának fejlődése elé. Az ellenforradalom olyan nagy rombolást végzett ebben a sportágban, Nógrád megyében, amely szinte katasztrofális. A szécsényi sportkörnél teljesen megszűnt az atlétikai élet. Pásztón is ugyanez a helyzet. Nagybátonyban, ahol modern tornaterem, jó atlétikai pálya és sok felszerelés áll a szakosztály rendelkezésére, megfelelő szakvezetés hiányában teljesen elkallódtak a tehetségek, s széthullott az atlétikai szakosztály. A Salgótarjáni SE-nél, ahol, mint már az előbbiekben is említettük, a megye legnagyobb szakosztálya működött az elmúlt években, jelenleg a felére, vagy még ennél is kisebbre zsugorodott a versenyzők száma. S ezek a versenyzők az idén csak a legnagyobb nehézségek között, országúton tarthatták az edzéseiket a pályahiányra való tekintettel. De más baj is van a SSE atlétikai szakosztályával. Nincs, aki összefogja ezt a kis létszámú gárdát, úgy néz ki a helyzet, hogy ha rövid időn belül nem lesz változás, akkor itt is, a nagybátonyi eset következik be. Ha kutatjuk, melyek is a főbb okai annak, hogy így visszaesett Nógrád megyében az atlétikai sport, akkor a következőket állapíthatjuk meg. Elsősorban az ellenforradalom rovására írható a fejlődés megszakadása és a visszaesés. Ugyanis sok élvonalbeli atlétánk elhagyta az országot, sokan pedig visszaléptek, vagy látva a mostoha körülményeket, nem kívánnak tovább megyénk sportköreiben atletizálni, inkább más megye, vagy éppen a főváros sportköreibe jelentkeztek sportolásra. A másik oka a nagy visszaesésnek, a megyénk mostoha atlétikai pályalehetősége. Ugyanis csak néhány atlétikai pálya áll az atléták rendelkezésére megyénk területén. De ez a néhány pálya is sok kívánni valót hagy maga után. Egyedül csak a Salgótarjáni Üveggyár és a Nagybátonyi Bányász pályája van jó állapotban. A többi pálya egyenlő a nullával. Balassagyarmaton még edzési alkalmuk sincs az atlétáknak a sportpályán. De ugyanilyen siralmas a helyzet a Salgótarjáni SE Stadionjában is, ahol az idén nem sok gondot fordítottak az atlétikai pálya rendben tartására. Bár megyénk versenyzőgárdáját nagy veszteségek érték, azonban most is akadnak tehetségek szép számmal. Példa erre a Salgótarjáni Üveggyár sportköre, ahol az ellenforradalom sem tudta megállítani az atlétikai élet fejlődését. Hétről hétre egyre több tehetség kerül ki Bajcsik Ferenc keze alól, akikre már építhet nemcsak az üveggyár sportköre, hanem a megye atlétikai élete is. Ugyanígy lehetne sok fiatalt felhozni a Salgótarjáni SE-nél, vagy éppen a Nagybátonyi Bányásznál és a balassagyarmati sportkörnél is, ha megfelelően átszerveznék ezekben a sportkörökben az atlétikai szakosztályokat, s élükre megfelelő szakembereket állítanának, akik azután a sportkörök vezetőivel együtt a pályák rendbe hozását tennék feladatuk egyik céljául. Majd az atlétikai szakosztályok anyagi támogatását biztosítva, megkezdenék az aktív, a szakosztály fejlődését szolgáló önzetlen munkát. Mert csak így indulhat meg megyénk területén újból az egészséges és a további fejlődést elősegítő atlétikai élet.